อบรมฟรี!! คอร์สอบรม DraftSight หลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักออกแบบทั้งแบบ 2และ 3แบบจัดเต็ม!!

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นี้

เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

รายละเอียดคอร์สอบรม

  • แนะนำโปรแกรม DraftSight และการใช้ทำงานเบื้องต้น

  • รู้จักเครื่องมือที่ใช้เขียนแบบ แบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม DraftSight

  • แนะนำการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ ที่ช่วยลดเวลาในการออกแบบ