ข่าวดีที่สุด! ลดราคาสุดคุ้มกับโปรโมชัน DraftSight ลดสูงสุด 25%

ซื้อ 3 Licenses ลดทันที 10%

ซื้อ 5 Licenses ลดทันที 15%

ซื้อ 10 Licenses ลดทันที 25%

ด่วน!!! โปรโมชันมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการรับโปรโมชัน
– ใช้ได้กับ Commercial License เท่านั้น (รวมถึง Terms License ด้วย)
– โปรโมชันนี้ไม่ร่วมรายการกับ License สำหรับผู้ประกอบการ/SME (Entrepreneur), นักวิจัย (Research) และเพื่อการศึกษา (Education)
– ต้องทำการซื้อขายผ่านบริษัท Metro Systems ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
– โปรโมชันนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับโปรโมชัน, ส่วนลด หรือข้อเสนออื่น ๆ ของ DraftSight ได้
– Dassault Systems ขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรโมชัน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า