DELMIA | Works โซลูชันด้านการผลิต (ERP and MES For Manufacturing)

 • ผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการลูกค้า

 • เสียต้นทุนจำนวนมากไปกับการซ่อมแซมเครื่องจักร

 • เกิดของเสียมากมายในการผลิต

 • เกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) มหาศาล

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย DELMIA | Works

DELMIA | Works Overview

ระบบ ERP & MES ตัวช่วยในการตรวจสอบ ดูการทำงาน ดูประสิทธิภาพของเครื่องจักรและทรัพยากรในองค์กร จัดการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ Process การทำงาน (ตั้งแต่รับออร์เดอร์ เช็ควัตถุดิบ ผลิต การชำระเงินและส่งสินค้า) เป็นโซลูชันด้านการผลิตที่ใช้งานง่ายและสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานได้จากทุกที่ในทุกเวลา เป็นระบบที่ตอบโจทย์การทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ทำไมต้อง DELMIA | Works จาก Metro Systems?

ดูแลทั้งโรงงานได้ครบด้วยระบบและแพลตฟอร์มเดียว

แพลตฟอร์ม DELMIA | Works เป็นระบบ ERP ที่สามารถจัดการทรัพยากรของโรงงานได้ด้วยระบบเดียว จึงช่วยลดรอยต่อในการทำงาน ลดปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกัน ลดต้นทุนการซื้อระบบใหม่ และไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การใช้งานหลายระบบ เพราะ DELMIA | Works มีระบบฐานข้อมูลที่รองรับการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของ Supply Chain

ติดตามสถานะการทำงานแบบ Real-Time Monitoring

ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีหน้า Dashboard ที่แสดงสถานะโดยรวมของเครื่องจักรทุกเครื่อง ทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้งานและการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถพยากรณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดการได้ทันเวลา

ปรับรูปแบบการใช้งานได้ตามลักษณะงานของคุณ

ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีหน้า Dashboard ที่แสดงสถานะโดยรวมของเครื่องจักรทุกเครื่อง ทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้งานและการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถพยากรณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดการได้ทันเวลา

เพิ่มความได้เปรียบเหนือคู่แข่งให้กับธุรกิจของคุณด้วย Benefit มากมาย

 • บริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง “คน อุปกรณ์ และวัตถุดิบ” ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ตรวจสอบประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE- Overall Equipment Effectiveness)

 • ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ

 • ลดการเกิด Downtime ของเครื่องจักร

 • เติมเต็มช่องว่างของการทำงานข้ามแผนกอย่างไร้รอยต่อ

 • ช่วยให้ลดต้นทุนจากความผิดพลาด รวมถึงตรวจเช็คเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ (Preventative Maintenance)

 • ตรวจเช็คคุณภาพการผลิต (Quality Management Systems : QMS)

 • วัดต้นทุนและผลกำไรได้แบบ Real-Time

 • ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งในแง่ของความเร็วและคุณภาพ

 • ลดการผิดพลาดและการเกิดของเสีย

ตัวอย่างอัตราความสำเร็จจากการใช้งาน DELMIA | Works

 • ส่งของตรงเวลา 100% ต้นทุนค่าเสียโอกาสและการขนส่งผิดพลาดเป็นศูนย์

 • อัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง 60% โดยไม่ต้องจ้างแรงงาน

 • ลดเวลาซ่อมแซมเครื่องจักรถึง 75%

 • ลดของเสียได้ถึง 66%

 • ปรับปรุงความพร้อมวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ได้ถึง 55%

VENTURA MANUFACTURING INC.

RETURN ON INVESTMENT
 • Solved performance, scalability and disaster recovery challenges
 • Reduced MRP processing from 2 hours to 8 minutes
 • 50% reduction in processing production reports
 • Greater supply chain efficiency and visibility by scheduling production in the plant closest to the customer
 • Scalability to provide greater expansion for EDI transactions

GLOBAL INTERCONNECT, INC.

RETURN ON INVESTMENT
 • Grew sales grew by 50% within 4 years
 • Increased total productivity by 25%
 • Reduced time spent on Accounting and Receiving by 50%
 • Achieved anywhere, anytime visibility
 • Able to grow without adding headcount
 • Improved employee morale
 • Better handling of medical compliance
 • Reduced inventory carrying costs
 • Automatic generation of shipping docs

DYMOTEK

RETURN ON INVESTMENT
 • 111% growth in three years
 • Automated tasks save users time—and saves the company money
 • Optimized inventory management
 • More efficient production scheduling
 • improved efficiency, visibility, and productivity
 • Customer service excellence