พาส่อง Customer Success Stories – Alitex

DriveWorks ช่วยให้ Alitex สามารถนำ SOLIDWORKS Models และ Drawings ที่มีอยู่ มาใช้เป็นต้นฉบับ เพื่อสร้างงานออกแบบที่มีรายละเอียดหรือ Specification ที่แตกต่างกันออกไป

รีวิว DriveWorksXpress ของดีที่มีใน SOLIDWORKS

หน้าที่หลักของ DriveWorksXpress คือการช่วยเราสร้างชิ้นงานใหม่โดยอ้างอิงจากชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนชิ้นงานของเราจากเดิม ให้กลายเป็นชิ้นงานใหม่ พร้อมกับสร้าง Drawing ใหม่แบบอัตโนมัติ