รวมภาพบรรยากาศงาน DriveWorks Automate to Innovate 2023

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชันเพื่องานออกแบบ 3D ทางด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรม จัดงาน “DriveWorks Automate to Innovate” ในวันที่ 20 ก.ค. 66 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รีวิว DriveWorksXpress ของดีที่มีใน SOLIDWORKS

หน้าที่หลักของ DriveWorksXpress คือการช่วยเราสร้างชิ้นงานใหม่โดยอ้างอิงจากชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนชิ้นงานของเราจากเดิม ให้กลายเป็นชิ้นงานใหม่ พร้อมกับสร้าง Drawing ใหม่แบบอัตโนมัติ