เหตุผลทำไมต้อง DriveWorks Design Automation

เทคโนโลยีของ Design Automation จะช่วยให้เราสามารถนำหลักการออกแบบทางวิศวกรรมของสินค้านั้นๆ กลับมาใช้ซ้ำโดยบุคคลอื่นๆ ที่อาจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิศวกรรมได้