จับตามอง Smart Factory กับการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์

ในโลกธุรกิจนั้นทุกอย่างจะเกี่ยวโยงกันเสมือนต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่การวางแผน การออกแบบ การผลิต และการขาย นอกจากจะใช้การตลาดเข้ามาช่วยบริหารให้เกิดกำไรสูงสุดอย่างยั่งยืนแล้ว การทำกลยุทธ์กับโรงงานหรือการใส่ใจในการผลิต ก็เป็นอีกส่วนที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยส่วนใหญ่การวางแผนการทำงานไม่ว่าจะส่วนไหน [อ่านเพิ่มเติม]