พาส่อง Customer Success Stories – Alitex

DriveWorks ช่วยให้ Alitex สามารถนำ SOLIDWORKS Models และ Drawings ที่มีอยู่ มาใช้เป็นต้นฉบับ เพื่อสร้างงานออกแบบที่มีรายละเอียดหรือ Specification ที่แตกต่างกันออกไป