OEE คืออะไร

OEE คืออะไร? บอกอะไรเราได้บ้าง? และทำไมทุกโรงงานต้องคำนวณ?

OEE ย่อมาจาก Overall Equipment Efficiency คือ ตัวบอกความสามารถ วิธีการทำงานของเครื่องจักร หรือเป็นการคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรนั่นเอง โดยสูตรคำนวณ OEE คือ อัตราเดินเครื่อง (Availability) x ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) x อัตราคุณภาพ (Efficiency Rate) ซึ่งการจะคำนวณหา OEE ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจและคำนวณตัวแปรสามตัวข้างต้นนั้นให้ได้เสียก่อน ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง (Availability) คือ ความพร้อมในการทำงานของเครื่องจักรหรือคน เทียบจากระยะเวลาการเดินเครื่อง (เวลารับภาระงาน หักด้วย เวลาที่เครื่องจักรหยุด) กับเวลารับภาระงาน หรือมีสูตรคำนวณดังนี้   ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง หรือ อัตราสมรรถนะ (Performance Efficiency) คือ อัตราที่แสดงสมรรถนะของเครื่องจักรเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิกับเวลาเดินเครื่อง สูตรคำนวณดังนี้   อัตราคุณภาพ (Quality Rate) คือ อัตราการผลิตของดี โดยการนำจำนวนที่ผลิตได้ทั้งหมด มาหักของเสีย แล้วหารด้วยจำนวนที่ผลิตออกมาทั้งหมด…

Covid19-Iot-4

Covid-19 กับ Internet of Things

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Internet of Things หรือ IoT กับการทำธุรกิจ ในบทความนี้ Internet of Things กับการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล และเมื่อเข้าสู่ปี 2020 ภายในครึ่งปีแรก เราก็เจอกับวิกฤตการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและทำธุรกิจอย่างมาก เช่น การ Lock Down ประเทศ, Social Distancing และ Work From Home ผู้เขียนมองว่าในช่วงเวลานี้ Internet of Things น่าจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานในช่วง Covid-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Internet of Things คืออะไร? Concept ง่าย ๆ ของ Internet of Things เลยก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งที่เราต้องการ ที่ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่เชื่อมกับนาฬิกา เครื่องซักผ้า ไม้แบดฯ ปลอกคอสุนัข…