ลงทะเบียนเรียน Webinar Online

หัวข้อ : ส่งข้อมูล IoT ด้วยคลื่นความถี่ 900Mhz (FreeWave)

ช่วงเวลา  Wednesday, 10th June, 2020    Time 13:30-14.30