Home / product / Technical Communication

Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการผลิต ช่วยในการประหยัดต้นทุนในการ re-work หรือ การทำ prototype และสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก ลดข้อจำกัดทางด้านภาษาและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็น 2D ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านการเขียน 2D Drawing เนื่องจากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มา และยังมีความซับซ้อนเข้าใจยาก

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม

SOLIDWORKS INSPECTION

SOLIDWORKS Inspection  เป็นโปรแกรมสร้างเอกสาร Inspection ที่ใช้งานการตรวจสอบคุณภาพ ที่ใช้ในการผลิต และการตรวจรับผลิตภัณฑ์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว คุณสามารถ สร้างบอลลูนที่ใช้ในการระบุ Dimension ที่ต้องการตรวจสอบลงบนแบบงาน 2D โดยไม่คำนึงถึงชนิดไฟล์ เพิ่มความมั่นใจว่าชิ้นงานตรงตามความต้องการ

About metrosystemadmin

Check Also

SOLIDWORKS Inspection