Home / Tag Archives: success solidwroks

Tag Archives: success solidwroks

บริษัทAMTRAK

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทาง บริษัทAMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

Victory Team

Dubai-based Victory Team เป็นหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดประวัติศาสตร์การแข่งเรือ ทางทีมได้ตระหนักว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรือโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพื่อทำให้ชนะได้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสนับสนุนการรักษาตำแหน่งแชมป์นี้เอง ทางทีมได้จัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D มาเป็น 3D CAD

Read More »

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

Read More »