ปัญหา Contact เบื้องต้นสำหรับการเริ่มต้นทำไฟไนต์อิลิเมนต์ SOLIDWORKS Simulation

เฮิรทเซียนคอนแทค (Hertzian Contact) เป็นสิ่งที่ใช้ในการศึกษาการทำ Contact ในงานไฟไนต์อิลิเมนต์ทั่วไป ซึ่งรูปแบบของปัญหานั้นจะเป็นการกดของแท่งทรงกระบอกลงบนแท่งทรงกระบอกอีกอันหรือบนผิววัตถุทรงลูกบาศก์ เฮิรทเซียนคอนแทคนี้ที่มานั้นต้องย้อนกลับไปในปี 1882 หรือ 136ปีที่แล้ว โดยนาย Heinrich Hertz ซึ่งพยายามที่จะศึกษาการเสียรูปของตัวเลนส์ที่วางซ้อนทับกันอยู่ การเสียรูปที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเกิด Local Stress หรือความเค้นที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่เลนส์นั้นสัมผัสกัน โดยสามารถที่จะคำนวนค่า Contact Pressure หรือความดันที่เกิดขึ้นบนหน้าสัมผัสของชิ้นงานได้

Read More »

เทคโนโลยีบั้งไฟกับ SOLIDWORKS Simulation

โดยทั่วไปมักจะมีการแข่งขันในตัวบั้งไฟด้วยเช่นการทำให้พุ่งขึ้นสูงที่สุด การทำให้บั้งไฟตกลงมาช้าที่สุดเป็นต้น ทำให้การสร้างบั้งไฟนั้นมีเทคโนโลยีหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่บั้งไฟจะขึ้นสูงเท่าไหร่หรือจะตกเร็วแค่ไหนนั้นตัวแปรที่สำคัญหนึ่งตัวก็คือ แรงต้านอากาศ

Read More »

External Flow กับ SOLIDWORKS Simulation

ในงานทางอุตสาหกรรมบ้านเรานั้นมักจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางความแข็งแรงในโครงสร้างเสียส่วนใหญ่แต่การวิเคราะห์ทางพฤติกรรมของไหลนั้นยังมีน้อยและติดเรื่องการลงทุนสร้างอุโมงค์ลมที่ไว้สำหรับการทำการทดสอบนั้นยังมีราคาแพง และมักจะพบในบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่เท่านั้น จึงทำให้การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของไหลนั้นยังมีน้อยและไม่พัฒนาขึ้นในบ้านเรา

Read More »