Home / Articles / Metro SOLIDWORKS พบ thaiglass กับงาน SOLIDWORKS New Technology for Thailand 4.0

Metro SOLIDWORKS พบ thaiglass กับงาน SOLIDWORKS New Technology for Thailand 4.0

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา Metro SOLIDWORKS ร่วมกับบริษัท Dassault Systemes ได้จัดงานสัมมนาในงาน SOLIDWORKS New Technology for Thailand 4.0

ที่บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม SOLIDWORKS 3D ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบพาร์ท เครื่องจักร และวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานเครื่องจักร สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลในการออกแบบได้ง่าย และยังช่วยในการออกแบบด้านอุตสาหกรรม โรงงาน และสายการผลิตโดยเฉพาะ โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 3D ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มาตอบโจทย์การใช้งานอย่างครอบคลุม

Metro SOLIDWORKS ตั้งใจขนความรู้ทั้งหมดมามอบให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเริ่มจากการแนะนำ What’s New SOLIDWORKS 2019 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด ในเรื่องของเทคโนโลยี 3D Interconnect สำหรับงานออกแบบ Design บอกเล่าถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นฟีเจอร์ใหม่อย่าง 3d experience และอัพเดท SOLIDWORKS 2019 ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น 3D TEXTURE TOOL, DIRECT 3D MARKUP หรือ MODEL-BASED DEFINITION (MBD) เป็นต้น

สัมมนาในครั้งนี้ให้ความรู้อย่างครบถ้วนและช่วยพัฒนาผู้ใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา ต้นทุน และเพิ่มกำไรให้กับบริษัท สำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมสัมมนาดี ๆ แบบนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องทางต่อไปนี้

โทร 02-089-4145
เว็บไซต์ https://metrosystems-des.com/contact-us/
YouTube https://www.youtube.com/user/MetroSolidWorks
Facebook Fanpage https://www.facebook.com/metrosolidworks/

About metrosystemadmin

Check Also

ประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน Cavity ในการเขียนกาวเคลือบชิ้นงาน