Open House เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาส EECi

ครั้งแรกกับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนแบบ Insight กับนักวิจัยที่จะพานำชม Testbed ต่างๆ ภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน รวมถึงกับคุยการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับสมาชิกของศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางเมโทรซิสเต็มส์ได้ร่วมออกงานด้วยเช่นกันในครั้งนี้