Open House เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาส EECi

ครั้งแรกกับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนแบบ Insight กับนักวิจัยที่จะพานำชม Testbed ต่างๆ ภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน รวมถึงกับคุยการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับสมาชิกของศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางเมโทรซิสเต็มส์ได้ร่วมออกงานด้วยเช่นกันในครั้งนี้

OEE ทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิต

OEE ทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรม? สมัยนี้ถ้าพูดถึงการผลิตก็ต้องนึกถึงเครื่องจักร ซึ่งการผลิตในปัจจุบันเราต้องแข่งขันกับเวลา พร้อมกับหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อมาตอบโจทย์การผลิต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงงานของเราสามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ หรือคุ้มค่าแก่การลงทุนของเครื่องจักรในโรงงานของท่าน ซึ่งเรามีเครื่องมือที่ชื่อว่า Overall Equipment Effectiveness (OEE) วัดประสิทธิผลการผลิตโดยรวม เหมือน KPI ที่คอยวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร เรามาทำความรู้จัก และทำความเข้าใจการทำงานของ OEE ให้มากขึ้นกันดีกว่า  OEE คืออะไร Overall Equipment Effectiveness (OEE) วัดประสิทธิผลการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร  OEE อยู่การคำนวนหาค่า OEE นั้นต้องอ้างอิงจาก 3 ส่วน หลักๆ ได้แก่    อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability)  ‎ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Performance Efficiency)  ‎อัตราคุณภาพ (Quality Rate)    Overall Equipment Effectiveness (OEE) =  Availability x Performance Efficiency x…