MEGATHINGS ใช้งานอย่างไร?

ตอบสนองสถานะการทํางานของเครื่องจักร ได้ทุกเวลาโดยอัตโนมัติBenefits
ไม่ต้องรอรายงานอีกต่อไป รับข้อมูล ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและประสิทธิภาพการทำงานแบบ Real-time

 

เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกช่วง เวลา บันทึกรูปแบบการวิเคราะห์ ได้อย่างอิสระBenefits
ประวัติการดําเนินงานที่สมบูรณ์และแม่นยํา เป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น และสร้างโอกาสในการปรับปรุงการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ

แจ้งเตือน และทํานายความผิดพลาด แบบอัตโนมัติด้วย AIBenefits
ป้องกัน และคาดการณ์เวลาหยุดทํางาน โดยให้การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ตามบทบาทให้กับทีมบํารุงรักษาของคุณ เพื่อให้สามารถเข้าถึงวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ล่าช้า

 

ช่วยวิเคราะห์สรุปรายงานความผิด ปกติในหลายแง่มุมBenefits
ลดจำนวนการเตือนให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ และมีประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ทำอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

 

วิเคราะห์ และตรวจสอบความผิดปกติได้ ทุกท่ีทุกเวลา ด้วย Web-applicationBenefits
สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทําให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ และตรวจสอบ กระบวนการได้ทุกที่ทุกเวลา

 

Asset Insight Features.

 • Real-time Asset Health Monitoring

ตอบสนองสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ทุกเวลาโดยอัตโนมัติ

 • Tracebility and Historian

เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกช่วงเวลา บันทึกรูปแบบการวิเคราะห์ได้อย่างอิสระ

 • Autonomous Alert and Notify

แจ้งเตือน และคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI

 • Alarm and Event Analysis

ตัวช่วยวิเคราะห์ พร้อมสรุปรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกๆ ส่วนงาน

 • Access Anywhere Anytime

วิเคราะห์และตรวจสอบความผิดปกติแบบ Real-time ผ่าน Web-application

Our Differentiation

 • Product Development
  มุ่งมั่นพัฒนา ให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาตราฐานระดับโลกในราคาจับต้องได้ และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • End – to – End Solution
  บริการครบวงจรจากทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่ให้ก้าวโลกยุคดิจิทัล
 • ISO Certifications
  มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจ

   

Benefits

 • เจาะลึกสาเหตุของปัญหาคุณภาพ และปัญหาของการทำของเครื่องจักร
 • ลดความเสี่ยง และวางแผนการผลิตในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิตต่างๆ รวมถึงการซ่อมแซม หรือความเสียหาย
 • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI
 • ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ