Home / Customer Success / JK Mold Design

JK Mold Design

ความท้าทาย

JK Mold Design เป็นผู้นำในด้านการให้บริการ complex molds สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก, อลูมิเนียมและ zinc die casting ขั้นสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างแรงกดดันในการแข่งขัน ทางเจ้าของ John Kreutzberger มีความจำเป็นที่จะต้องอัพเกรดเครื่องมือจาก 2D ไปเป็น 3D solid modeling system in 1998.

JK Mold Design

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาในการออกแบบลง 30-40%
  • ลดความผิดพลาดลง 25%
  • ตัดข้อเสียลง 10% โดยการใช้ CAM integration

การแก้ไขปัญหา

Kreutzberger ได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks 3D CAD เพราะว่าความสามารถในการจัดการกับข้อมูล CAD mหลากหลาย, ความสามารถในการเข้าถึง Add-On การออกแบบ mold และ ความสามารถในการผลิต, รวมไปถึงการการตรวจสอบความสามารถออกแบบ inherent mold, กระบวนการ drawings ทางด้านวิศวกรรม, และความสามารถในด้านการให้มูลค่าที่สูงที่สุดสำหรับราคาที่เหมาะสม ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks บริษัท JK Mold Design สามารถที่จะลดเวลาในการออกแบบลง 30-40%, ลดความผิดพลาดลง 25%และตัดข้อเสียลง 10% โดยการใช้ CAM integration

“I was attracted to SOLIDWORKS because I felt that using a feature-based parametric platform would be the most productive way to get my job done.”

John Kreutzberger

JK Mold Design

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : Mold, Tool & Die
  • CAD ก่อนหน้า : CADKEY
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Office

About metrosystemadmin

Check Also

Hartness International

Hartness International เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่นะรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกสินค้าใหม่ภายในเวลา 2 เดือน ดังนั้น 2D CAD จึงไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน