Freewave Intelligent Edge

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีระบบความคุมการทำงานต่าง ๆ ในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการความคุมเครื่องจักรในการผลิต การควบคุมและบริหารการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงงาน การควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งระบบทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีส่วนประกอบหลาย ส่วนเข้าด้วยกัน แต่ตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้งานกับระบบที่ใช้ในการควบคุมและประมวลผล และระบบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ระบบรับส่งข้อมูล ซึ่งหากไม่มีระบบที่ดีอาจจะให้มีการรับรู้ข้อมูลที่ล่าช้าไม่ทันต่อการทำงานของระบบอื่นๆ สำหรับในวันนี้ทางเราจะแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับส่งข้อมูลทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงานที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน นั้นก็คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่วิทยุ 900Mhz ยี่ห้อ Freewave

Freewave Technologies เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐ Colorado เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักร ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเพื่อดึงข้อมูลจาก Sensor เครื่องจักร หุ่นยนต์ และอื่น ๆ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ไกลถึง 60 Miles หรือกว่า 100 Km ( โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง ) และยังสามารถรองรับ Application ที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุม

Freewave ZumLink 900 Series

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนงานอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลจัดส่งไปยัง Application ของลูกค้าที่อยู่บน Server ในระบบโดยผ่านทาง Radio wave 900 Frequency ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลมาก ๆ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อที่หลายกหลาย เช่น TCP/UDP , RS-232, RS-485 และ RS-422 โดยทางวิศวกรได้ออกแบบให้ Freewave ZumLink 900 Series สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย เช่น สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส และยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือโซล่าเซลได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในงานติดตั้งนอกตัวอาคาร โดย Freewave ZumLink 900 Series นั้นมีด้วยกัน 3 Model ดังนี้

  1. Freewave ZumLink Z9-PE
  2. Freewave ZumLink Z9-PE2
  3. Freewave ZumLink Z9-T

Freewave ZumIQ Edge Computer

เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหรกรรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรและส่งข้อมูลขึ้นไปบน Application ที่อยู่ใน Server อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลายเช่น TCP/UDP, RS-232, RS-485, RS-422 หรือ MQTT โดยจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้หน่วยประมวลกลางของ ARM Cortex-A8 1Ghz ที่ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นได้ภายในตัวเองก่อนที่จะส่งข้อมูลขึ้นไปยัง Application ต่าง ๆ   ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังรองรับการติดตั้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ทำให้เหมาะแก่การใช้งานทั้งในและนอกอาคาร

 

สำหรับในบทความต่อไปทางเราจะนำ Freewave ZumLink Z9-PE2 มาทำการแกะกล่องและ Review เจาะลึกในทุก ๆ ส่วน ตั้งแต่รายละเอียดของอุปกรณ์ Port การเชื่อมกับเครื่องจักรต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตั้งตัวอุปกรณ์ เพื่อการนำไปใช้งานที่ถูกต้องต่อ Application ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน