ส่งข้อมูล IoT ด้วยคลื่นความถี่ 900Mhz

ส่งข้อมูล IoT ด้วยคลื่นความถี่ 900Mhz   ในโลกปัจจุบันปี 2020 มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยการรับหรือส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านทาง Email , การเรียนการสอนลักษณะ Online course ที่ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้จากที่บ้าน , การซื้อสิ่งของเครื่องใช้และสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทาง Application ต่าง ๆ พร้อมสามารถยืนรับสินค้าได้ที่ทางประตูหน้าบ้านท่าน และไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในการทำสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นนั้นจำเป็นต้องใช้ Internet ในการส่งผ่านข้อมูล ทำให้ในทุก ๆ วันนี้มีความต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละนาทีเป็นจำนวนมาก และการมาถึงของเทคโนโลยี Internet of things หรือ IoT ที่จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ Internet ทำให้เพิ่มปริมาณการเชื่อมต่อข้อมูลไปอีกหลายเท่าตัว ดังนั้นในวันนี้เราจะพูดถึงช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ IoT ในส่วนของการใช้คลื่นความถี่วิทยุ 900Mhz เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล คลื่นความถี่ 900Mhz ก่อนที่จะลงลึกถึงรายละเอียดต่าง ๆ…