บริการปริ้น 3D  และงาน Scan 3D

งานสแกน 3 มิติ
งานพิมพ์ 3 มิติ
งาน Reverse Engineering
บริการ SERVICE

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.ส่งชิ้นงานประเมินราคา

ส่งไฟล์ชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบ โดนไฟล์จะมีนามสกุล .stl และมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

2. ตรวจสอบและออกแบบ

เมื่อชิ้นงานผ่านการตรวจสอบจากทีมงานจะจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าตรวจสอบ

3. ผลิตชิ้นงาน

เริมผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนด และแจ้งเวลาจัดส่งโดยประมาน

4. จัดส่งชิ้นงาน

ก่อนส่งงานทางเราจะส่งภาพชิ้นงานที่ผลิต ให้กับทางลูกค้าตรวจสอบก่อนจัดส่ง

ตัวอย่างผลงาน 3D Scan