ติดต่อฝ่ายขาย DraftSight

DraftSight เป็น 2D CAD ที่ง่ายต่อการเรียนรู้, ใช้งานและทำงานร่วมกัน สิ่งนี้จะสามารถช่วยให้ท่านออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น, รวดเร็วยิ่งขึ้นและใช้ต้นทุนที่ต่ำมากยิ่งขึ้น

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้าน DraftSight จะติดต่อคุณไปเพื่อที่จะตอบปัญหาและพูดคุณในหัวข้อเรื่องที่คุฯต้องการดังนี้:

  • ราคาผลิตภัณฑ์
  • ทางเลือก License
  • สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
  • Event ที่จัดขึ้นและการฝึกอบรม
  • บริการสนับสนุนและข้อมูลการใช้งาน

Phone : 02-727-4145
Email : sale-des@metrosystems.co.th

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อฝ่ายขาย