Home / Products

Products

Technical Communication

SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

Read More »

Electrical Design

SOLIDWORKS Electrical เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read More »

Data Management

solidWorks Enterprise PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Data vault ขับเคลื่อนโดย Microsoft ® SQL Server ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน

Read More »

Simulation

ประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ในชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม SolidWorks Simulation คุณสามารถที่จะตั้งค่าจำลองการทำงานในสภาวะแวดล้อมจริงเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนที่จะผลิต

Read More »

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และมีความละเอียดกว่า CAD ทั่วไป

Read More »