Home / product

product

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ

Read More »

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็น 2D ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านการเขียน 2D Drawing เนื่องจากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มา และยังมีความซับซ้อนเข้าใจยาก

Read More »

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

Read More »

Technical Communication

SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

Read More »

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB เป็นซอฟต์แวร์เขียนผังวงจรไฟฟ้า (PCB ย่อมาจาก Printed Circuit Board) จะช่วยในการเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเครื่องมือที่เข้ามาอุดรอยรั่วในการประสานงานของสองฝั่งเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยคุณสามารถรวม Electronic Design เข้าด้วยกันกับ SOLIDWORKS CAD ได้อย่างลงตัวตาม Mechanical Workflow ของคุณ

Read More »

SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)

Read More »

Electrical Design

SOLIDWORKS Electrical เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read More »

SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Plastic เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการฉีดพลาดสติกจากแม่พิมพ์ ให้ผู้อออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยจำลองการไหลของพลาสติกในระหว่างกระบวนการฉีด เพื่อที่จะคาดการณ์ว่าจะมีการบิดเบี้ยวของชิ้นงานหรือไม่

Read More »

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation ไม่ใช่ โปรแกรมที่จะใช้เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น SOLIDWORKS Simulation เป็นโปรแกรมที่ใช้ขับเคลื่อนในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยวิศวกรสามารถใช้ข้อมูลจากการ Simulation เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนนำชิ้นงานไปผลิตจริง ด้วยศักยภาพของโปรแกรมวิศวกรสามารถวิเคราะห์ และทดลองสิ่งใหม ๆ ผ่านทาง Simulation เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

Read More »