Tag: ธนชาติ

MSC_170326FB_092-830×554

04

เม.ย.2017
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบความไว้วางใจจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารศูนย์กลางรับแจ้งและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานในบริษัท กลุ่มธนชาต ตามโครงการ Helpdesk & Onsite Support ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการด้าน Managed Services ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น โดย นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ  (แถวยืน ที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)