Request Demo

ขอช่วยสาธิตผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคุณ สร้างสินค้าได้รวดเร็วขึ้น, ดีขึ้นและควบคุมต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SolidWorks ขอเสนอโปรแกรม 3D สมบูรณ์แบบที่ช่วยในการสร้าง,จำลองและจัดการข้อมูล SolidWorks Solutions จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการจัดการ แทนที่จะเสียเวลาจำนวนมากไปกับงาน CAD คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ, ลดต้นทุน และเข้าสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก 3D ในงานออกแบบ กรอกแบบฟอร์มในด้านขวาเพื่อให้ทีมงานเราเข้าไปทำ Demonstration ให้กับบริษัทหรือธุรกิจของท่านเพื่อจะได้ตอบโจทย์การทำงานว่าเหมาะกับSolidworksหรือไม่ product-spider-graphic get-product-demo-today phone-contact2

กรอกข้อมูลเพื่อขอช่วยสาธิตผลิตภัณฑ์SolidWorks
Lead Source
Product
Address
ชื่อ-นามสกุล*
ตำแหน่ง*
ชื่อบริษัท*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์*
ท่านมีแผนจะซื้อ SolidWorks หรือไม่*
CAD ก่อนหน้า*
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ*
 
ปิดโหมดสีเทา