Taylor-Deal Aviation, LLC

 • ชื่อลูกค้า: Taylor-Deal Aviation, LLC
 • ผู้สัมภาษณ์: Edmund Lively
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Taylor-Deal Aviation (TDA), LLC เป็นผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบเกี่ยวกับการบิน, บริการทางด้านวิศวกรรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านของการตกแต่งภายในเครื่องบินเจ็ทสำหรับองค์กร, ระดับ VIP ,เครื่องบินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและหน่วยงานทางด้านการทหาร บริษัทได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SolidWorks 3D ในการะพัฒนาระบบการตกแต่งภายในเครื่องบิน เพราะว่า TDA นั้นได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โซลูชั่น PDM ในการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในการออกแบบของแต่ละโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดเวลาในการพัฒนา
 • จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ดีขึ้นและการควบคุมการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • ตั้งการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
 • Advanced the production of technical publications

การแก้ไขปัญหา

TDA ได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks Enterprise PDM เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานและง่ายในการติดตั้ง,จัดการได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากก็เพราะว่างานของบริษัทในแต่ละโปรเจคต้อง customization สูง โดยไม่จำเป็นที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการ Support ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks Enterprise PDM TDAสามารถที่จะลดเวลาในการพัฒนา, จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ดีขึ้นและการควบคุมการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ, ตั้งการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติและ Advanced the production of technical publications
About the Customer

Taylor-Deal Aviation, LLC

 • อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม: การบินและการทหาร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Standard
 • ประโยชน์ : ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น, การแหลงข้อมูลระหว่าง 2D และ 3D, การฝึกอบรม
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา