Seabed Rig AS

 • ชื่อลูกค้า: Seabed Rig AS
 • ผู้สัมภาษณ์: Kenneth Mikalsen
 • Date: เมษายน 18, 2014
 • Category: ,

ความท้าทาย

Seabed Rig AS เป็นผู้คิดค้นวิธีการที่ปลอดภัยในการสำรวจน้ำมันและก๊าซในเขตน้ำลึกโดยการพัฒนา automated, หุ่นยนต์ในการทำงานแทนและแท่นขุดเจาะไร้คนขับที่ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของทะเล โดยระบบของ Seabed Rig ช่วยในการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม, กำจัดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์, เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุนในการขุดเจาะลง ดังนั้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นบริษัทจึงต้องการระบบออกแบบ 3D ที่มีประสิทธิ์ภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดจำนวนรอบในการพัฒนา
 • ปรับปรุงการติดต่อกับซัพพลายเออร์ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
 • สร้างภาพโมเดลแบบ 3มิติและโมดูลการควบคุม
 • การพัฒนาระบบเจาะอัตโนมัติรุ่นต่อไป

การแก้ไขปัญหา

Seabed Rig เลือก SolidWorks ในการพัฒนานวัตกรรมระบบขุดเจาะอัตโนมัติเพราะมันคือการใช้งานง่ายและมีความสามารถในการออกแบบส่วนประกอบขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทยังได้เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันโดยการใช้ SolidWorks กับทีมที่ปรึกษาและผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้ SolidWorks อยู่แล้ว ด้วยโปรแกรม SolidWorks นั้น Seabed Rigสามารถที่จะลดวงจรการพัฒนาลง, ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์คล่องตัวยิ่งขึ้น, การสร้างภาพจำลองแบบมิติและการควบคุมโมดูลและยังสามารถที่จะพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปของระบบขุดเจาะ
About the Customer

Seabed Rig AS

 • อุตสาหกรรม : พลังงาน, กระบวนการในโรงงาน
 • CAD ก่อนหน้า : ไม่มี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Professional
 • ประโยชน์ : การทำงานร่วมกัน, ความง่ายในการใช้งาน, ความสามารถในการทำงานใหญ่ๆ
 • Category: ,

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา