Loukas Medical, Inc.

 • ชื่อลูกค้า: Loukas Medical, Inc.
 • ผู้สัมภาษณ์: James A. Rinner
 • Date: เมษายน 18, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Loukas Medical, Inc. คือบริษัทออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดจดสิทธิ์บัตรและการปลูกถ่ายเพื่อใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก James A. Rinner ที่เป็นหัวหน้านักออกแบบ, ประธานและนักประดิษฐ์ ที่ใช้ 2D เป็นเครื่องมือในการออกแบบในอดีตการเครื่องมือผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกไขสันหลัง เมื่อเขาเข้ามาพัฒนารุ่นต่อไปของเครื่องมือไขควงเฟือง เขาก็ตระหนักว่าระบบ 3D CAD สามารถให้ประโยชน์มากในการเตรียมการออกแบบเพื่อการจดสิทธิบัตรสำหรับการผลิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดรอบการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ
 • เพิ่มความสามารถในการใช้งาน Rapid Prototype Technology
 • การออกแบบที่ดีขึ้นในด้าน ergonomics
 • สร้างแบบจำลองเหมือนจริง

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกใช้ SolidWorks 3D เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ให้ภาพเสมือนจริงที่มีคุณภาพสูง, ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลึง, แม่พิมพ์และเทคโนโลยี rapid prototyping โดยใช้ SolidWorks Loukas Medical สามารถที่จะลดรอบการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ, เพิ่มความสามารถในการใช้งาน rapid prototyping,พัฒนาการออกแบบใหม่เหมาะสมกับ ergonomics และภาพเหมือนจริงที่มีคุณภาพสูง
About the Customer

Loukas Medical, Inc.

 • อุตสาหกรรม : การแพทย์
 • CAD ก่อนหน้า : Other 2D
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Professional
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา