Landscape Forms

ความท้าทาย

Landscape Forms, Inc., เป็นผู้ผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายหยุด, ม้านั่ง, เกี่ยวกับสวน, โต๊ะและเก้าอี้ ด้วยการใช้รูปทรงที่ทันสมัย, วิธีการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร, การใช้วัสดุที่น่าสนใจในการสร้างจึงทำให้ Landscape Forms จึงทำให้บริษัทสามารถที่จะเติมเต็มพันธกิจการเป็นผู้ให้บริการเฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน ในปี 2002บริษัทต้องการที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD® และ CadKey® 2D ที่ใช้ในการออกแบบเป็นปกติให้กลายเป็นเครื่องมือ 3D เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิ์ภาพและขยายสายผลิตภัณฑ์ของตนให้กล้าวยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดกระบวนการในการออกแบบ 30%
  • ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด 15-20%
  • ขยายสายผลิตภัณฑ์ 350%
  • ลดเวลาในการค้นหาไฟล์ 15-20%

การแก้ไขปัญหา

Landscape Forms ได้เลือกใช้ SolidWorks® ในการออกแบบเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, รวมเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเอาไว้อย่างพร้อมและให้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทได้เลือกเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็น SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation และ SolidWorks Enterprise PDM (product data management) ด้วยการใช้เครื่องมือตัวนี้นี้เองทำให้ทางบริษัท Landscape Forms สามารถที่จะลดกระบวนการในการออกแบบ 30%, ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด 15-20%, ขยายสายผลิตภัณฑ์ 350%และสามารถที่จะลดเวลาในการค้นหาไฟล์ 15-20%
About the Customer

Landscape Forms, Inc.

  • อุตสาหกรรม : การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการวิศวกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,Other 2D
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การทำงานร่วมกัน, การใช้งาน 2D/3D, ง่ายต่อการใช้งาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล,การออกแบบสินค้าที่ดียิ่งขึ้น, การควบคุมต้นทุน, การสร้างเอกสารอัตโนมัติ, การสร้างภาพเสมือนจริง, การใช้งานการออกแบบซ้ำ
  • Category: ,

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา