Intertape Polymer Group

ความท้าทาย

Intertape Polymer Group (IPG) เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาและผลิตพลาสติก polyolefin ชนิดพิเศษ, ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและระบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Montreal, Quebec บริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 26 แห่ง 15 โรงงานผลิตด้วยจำนวนพนักงาน 2,700 คน เมื่อเร็วๆมานี้ส่วนของเครื่องจักรปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ต้องการที่จะอัพเกรดวิธีการสร้าง parametric standard module equipment และ custom machinery

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาในการพัฒนาลง 10%
  • ลดต้นทุนในการพัฒนาลง 35%
  • ลดความผิดพลาดลง 50%
  • ลดการปรับปรุงงานใหม่ 75%

การแก้ไขปัญหา

พวกเราได้มีการเปรียบเทียบระหว่าง Pro/ENGINEER, AutoCAD และ Solid Edge แต่พวกเราได้เลือกใช้ SolidWorks เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, บริการลูกค้าที่ดี นอกจากนี้แล้วในโปรแกรม SolidWorks นั้นยังคงสนับสนุนการทำงานของ sheetmetal ด้วย สำหรับความสามารถในการนำเสนอพวกเราพบว่า PhotoWorks ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างภาพเสมือนจริงนั้นได้ช่วยเราอย่างมากในการนำเสนอและแบ่งปันไอเดียผลิตภัณฑ์ ซึ่งบ่อยครั้งที่โปรแกรมตัวนี้ได้ช่วยในการกำจัดหรือการเปลี่ยนแปลงแบบก่อนที่จะถึงขั้นตอนของการสร้างตัวต้นแบบ

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด