Dresser, Inc.

 • ชื่อลูกค้า: Dresser, Inc.
 • ผู้สัมภาษณ์: Ben Bailey
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category: ,

ความท้าทาย

Dresser, Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันสำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะควบคุมของเหลวภายใต้แรงดัน ในอดีตผู้ผลิตของ Pressure Regulation Group ได้เลือกใช้ CADKey® 2D เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ SolidWorks® 1997 3D ในปี 2005 ทางกลุ่มได้ตัดสินใจที่จะประเมินโซลูชั่นออกแบบเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างรวบรัดและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดเวลาในการพัฒนาลง 50%
 • ลดเวลาในการตรวจสอบจากครึ่งวันเหลือ 15 นาที
 • ได้รับความสามารุในการหล่อสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
 • ปรับปรุงการแสดงผลให้ดียิ่งขึ้นด้วยการแสดงผลเสมือนจริง

การแก้ไขปัญหา

Dresser ได้ใช้ 9 licensesสำหรับ SolidWorks 3D และได้เพิ่ม SolidWorks Flow Simulation สำหรับการวิเคราะห์ computational fluid dynamics (CFD) เหตุผลที่ทางบริษัทได้เลือก SolidWorks นั้นก็เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ความสามารถในการบูรณาการเครื่องมือ simulationและความสามารถในการสร้างภาพเสมือนจริง ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks และ SolidWorks Flow Simulation ทำให้บริษัท Dresser สามารถที่จะลดเวลาในการพัฒนาลง 50%, ลดเวลาในการตรวจสอบจากครึ่งวันเหลือ 15 นาที, ได้รับความสามารุในการหล่อสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและปรับปรุงการแสดงผลให้ดียิ่งขึ้นด้วยการแสดงผลเสมือนจริง
About the Customer

Dresser, Inc.

 • อุตสาหกรรม : พลังงาน, กระบวนการในโรงงาน
 • CAD ก่อนหน้า : CADKEY
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Standard
 • Category: ,

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา