Cool Pak LLC

 • ชื่อลูกค้า: Cool Pak LLC
 • ผู้สัมภาษณ์: Leo Lira
 • Date: เมษายน 8, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Cool Pak LLC เป็นผู้จัดจำหน่ายสำคัญของบรรจุภัณฑ์ผู้ปลูกพืช, การส่ง, การบรรจุใหม่และสำหรับซัพพลายเออร์อาหารอื่น ๆ ดังนั้นเขามีความจำเป็นที่จะออกแบบและผลิตถาดที่หลากหลาย, อ่างน้ำ, ฝาพับและที่ครอบภาชนะสำหรับบรรจุ, การขนส่งและการขายผลผลิตสด เมื่อเร็วๆมานี้บริษัทได้มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและความต้องการนวัตกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดขั้นตอนในการพัฒนาลง 75%
 • ย้ายจากการออกแบบไปสู่สร้างต้นแบบแม่พิมพ์ภายในเวลา 1 สัปดาห์
 • ลดของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าลง 35%
 • เพิ่มความสามารถในการออกแบบภายใน

การแก้ไขปัญหา

Cool Pak ได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, อำนวยความสะดวกในการพัฒนา mold, ความสามารถในการทำงานร่วมกับ Gold Partner-Certified CAMWorks® ได้อย่างเต็มรูปแบบที่บริษัทได้เลือกใช้ บริษัทสามารถที่จะใช้เครื่อง CNC ในการสร้าง tooling ด้วย ด้วยการเลือกใช้ SolidWorks บริษัท Cool Pak สามารถที่จะลดขั้นตอนในการพัฒนาลง 75%, ย้ายจากการออกแบบไปสู่สร้างต้นแบบแม่พิมพ์ภายในเวลา 1 สัปดาห์, ลดของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าลง 35%และสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการออกแบบภายใน
About the Customer

Cool Pak LLC

 • อุตสาหกรรม : Mold, Tool & Die
 • CAD ก่อนหน้า : None
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Standard
 • ประโยชน์ : การทำงานร่วมกันและง่ายต่อการใช้งาน
 • Category:

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks ลูกค้าทั้งหมด

 
ปิดโหมดสีเทา