Big Ass Fans

 • ชื่อลูกค้า: Big Ass Fans
 • ผู้สัมภาษณ์: Big Ass Fans
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

ถ้าหากต้องการลมที่แรง “big ass fan” ก็คงเป็นสิ่งที่คุณต้องการ นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัท HVLS Fan Company ได้เปลี่ยนไปเป็น Big Ass Fans โดยบริษัทนี้ได้มีการออกแบบและผลิตพัดลมที่มีลมแรงสูงทั้งแบบติดเพดาและแบบตั้ง เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่และเข้าสู่ตลาดที่พักอาศัย Kentucky-based manufacturer จึงตัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD® 2D ไปเป็น 3D

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดกระบวนการในการออกแบบลง 40-50%
 • ลดต้นทุนในการสร้างตัวต้นแบบ
 • การสร้างภาพเสมือนจริงสำหรับงานทางด้านการตลาดและการขาย
 • การขยายสายผลิตภัณฑ์สำหรับการตลาดและงานขาย

การแก้ไขปัญหา

Big Ass Fans ได้เลือกใช้ SolidWorks® design และ SolidWorks Simulation เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะทำงานออกแบบได้โดยอัตโนมัติ, การใช้เทคนิคสร้างตัวต้นแบบเสมือน, การสร้างภาพ 3D หลังจากที่ใช้ SolidWorks นั้น บริษัท Big Ass Fansสามารถที่จะลดกระบวนการในการออกแบบลง 40-50%, ลดต้นทุนในการสร้างตัวต้นแบบ, การสร้างภาพเสมือนจริงสำหรับงานทางด้านการตลาดและการขายและการขยายสายผลิตภัณฑ์สำหรับการตลาดและงานขาย
About the Customer

Big Ass Fans

 • อุตสาหกรรม : เครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,Other 2D
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Simulation, SolidWorks Standard
 • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การควบคุมต้นทุน, ง่ายต่อการใช้งาน, การสร้างภาพเมือนจริง
 • Category: