Artitalia Group, Inc.

 • ชื่อลูกค้า: Artitalia Group, Inc.
 • ผู้สัมภาษณ์: Max Ferrera
 • Date: เมษายน 7, 2014
 • Category:

ความท้าทาย

Artitalia Group, Inc. เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตจอแสดงภาพการแข่งขันแบบ custom-built ที่สร้างขึ้นสำหรับร้านค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Target and JCPenney ที่ Microsoft และ Loto-Québec เมื่อเร็วๆมานี้ผู้บริการของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะอัพเดทวิธีการการพัฒนาของ Artitalia และการออกแบบเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพและลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ลดเวลาในการออกแบบ 40%
 • ลดเวลาการออกสู่ตลาด 35%
 • ลดเวลาในการพัฒนาคู่มือผลิตภัณฑ์ลง 35%
 • เร่งกระบวนการผลิต 25%

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกที่จะใช้ SolidWorks 3D CAD เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานมีความสะดวกมากกว่า, ให้เครื่องมือในการออกแบบมากกว่าและมีความสามารถในการออกแบบในบริบทต่างๆมากกว่า อีกทั้งยังมีบริการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมากกว่าจากตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ของ Artitalia ด้วยการใช้ SolidWorks Artitalia สามารถที่จะลดเวลาในการออกแบบ 40%, ลดเวลาการออกสู่ตลาด 35%, ลดเวลาในการพัฒนาคู่มือผลิตภัณฑ์ลง 35%และสามารถที่จะเร่งกระบวนการผลิต 25%
About the Customer

Artitalia Group, Inc.

 • อุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SolidWorks Standard
 • ประโยชน์ : การแปลงระหว่าง 2D/3D, การดำเนินงานที่มีประสิทะิ์ภาพ, ง่ายต่อการใช้งาน
 • Category:
 
ปิดโหมดสีเทา