Category: Metro News

default_image_01

21

ส.ค.2014
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำคณะนิสิต จำนวน 43คนที่กำลังศึกษาวิชา MGMT D55-Information Technology ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน 4 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ ... Read More
default_image_01

21

ส.ค.2014
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับมูลนิธิพระดาบส โดยนางอรอนงค์ เนาวรัตน์กูลชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นตัวแทนมอบ และนางอุทัยวรรณ อินทรสาลี (กลาง) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบสและคณะนักเรียนร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคมของบริษัท และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในมูลนิธิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติต่อไป
default_image_01

06

ส.ค.2014
คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “DRaaS : DR Site Transformation” เพื่อเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุด “BizOS : DRaaS” เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและความรู้ที่น่าสนใจสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุการณ์สภาวะไม่ปกติให้กับองค์กร ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud)  Disaster Recovery (DR) Services เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจสมัยใหม่ ในการใช้งานระบบแอพลิเคชั่นตลอดเวลาตามที่ต้องการ โดยมี Business Downtime น้อยที่สุด ด้วย Cloud DR เทคโนโลยีที่จะช่วยลด Recovery Time Objective (RTO) ให้เหลือเพียงหลักนาทีเท่านั้น พร้อมพบและพูดคุยกับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Solution ... Read More
default_image_01

16

มิ.ย.2014
คุณรัฐพล สมพลวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป Design & Engineering Solution กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน "SolidWorks Design Validation Day 2014" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์ "SolidWorks Simulation 2014" ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความผิดพลาดของชิ้นงานที่ออกแบบ ตลอดจนการทดสอบชิ้นงานก่อนการผลิตจริง เพื่อให้มั่นใจในความแข็งแกร่ง ทนทานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากของเสียแล้ว ยังช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การลดต้นทุนการผลิตด้วย SolidWorks Simulation" โดยคุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
default_image_01

23

เม.ย.2014
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่
default_image_01

23

เม.ย.2014
คุณฐิตพล  บุญประสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณธงชัย หล่ำวีระกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “Print faster. Work smarter.” เพื่อแนะนำเครื่องพิมพ์ “OfficeJet Pro x series”เครื่องพิมพ์หมึกสีตั้งโต๊ะที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ล่าสุด ที่ได้รับรางวัลจาก Guinness World Records ให้เป็นเครื่องพิมพ์ desktop ที่เร็วที่สุดในโลก (the world’s faster desktop printer) พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์เต็มรูปแบบของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากเอชพี ให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ Digital Media ... Read More
default_image_01

23

เม.ย.2014

MSC meet investor in Opportunity Day

0  
คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร และ คุณนิตยา ธนวิริยะกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯให้กับผู้ที่สนใจท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้ทาง www.metrosystems.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th
 
ปิดโหมดสีเทา